[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... หน้าสุดท้าย >> [14]

นางทัศนีย์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางทัศนีย์ เกียรติสมาน
เทศบาลตำบล หนองหมู
จังหวัด สระบุรี


ปิยะภัทธ์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ปิยะภัทธ์ เกียรติสมาน
เทศบาลตำบล หนองหมู
จังหวัด สระบุรี


นันท์นภัสขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นันท์นภัส วอตามพิรัตน์
เทศบาลตำบล หนองแซง
จังหวัด สระบุรี


นายทวัช ขำบัณฑิตย์ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายทวัช ขำบัณฑิตย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านนา
องค์การบริหารส่วนตำบล ชะอม
จังหวัด สระบุรี


ภาคภูมิขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ภาคภูมิ พรหมเสนา
องค์การบริหารส่วนตำบล ชำผักแพว
จังหวัด สระบุรี


ณฐมนต์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ณฐมนต์ หัสดี
องค์การบริหารส่วนตำบล ชำผักแพว
จังหวัด สระบุรี


วสันต์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
วสันต์ ศรีเดช
องค์การบริหารส่วนตำบล หน้าพระลาน
จังหวัด สระบุรี


ครอบครัวใจทองขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ครอบครัวใจทอง ครอบครัวใจทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล หน้าพระลาน
จังหวัด สระบุรี


ด.ญ.กชกรขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ.กชกร จอมพล
เทศบาลตำบล กุดนกเปล้า
จังหวัด สระบุรี


ด.ญ.กนกพรขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ.กนกพร จอมพล
เทศบาลตำบล กุดนกเปล้า
จังหวัด สระบุรี


ธนภรณ์ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ธนภรณ์ บัวคำภา
องค์การบริหารส่วนตำบล หน้าพระลาน
จังหวัด สระบุรี


ไพรัตน์Long Love His Majesty The King
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ไพรัตน์ คุ้มขาว
เทศบาลตำบล บางโขมด
จังหวัด สระบุรี


จันทราขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
จันทรา จารุเกษม
เทศบาลตำบล บางโขมด
จังหวัด สระบุรี


มนตรีI wish His Majesty The King

happiness and great health
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
มนตรี จารุเกษม
เทศบาลตำบล บางโขมด
จังหวัด สระบุรี


รติกาลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
รติกาล คุ้มขาว
เทศบาลตำบล บางโขมด
จังหวัด สระบุรี


นางสาวทัศนีย์ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวทัศนีย์ จารุเกษม
เทศบาลตำบล บางโขมด
จังหวัด สระบุรี


ศรีวรรณขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ศรีวรรณ เชยชม
เทศบาลตำบล สวนดอกไม้
จังหวัด สระบุรี


รมดีย์ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
รมดีย์ ชาตกุล
เทศบาลตำบล หนองหมู
จังหวัด สระบุรี


ด.ญ.ธนัญญาขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ.ธนัญญา เนื่องมัจฉา
องค์การบริหารส่วนตำบล ชะอม
จังหวัด สระบุรี


ด.ช.ธนดลขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ช.ธนดล เนื่องมัจฉา
องค์การบริหารส่วนตำบล ชะอม
จังหวัด สระบุรี


นางสมคิดขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสมคิด พลแก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบล ชะอม
จังหวัด สระบุรี


นางสายหยุดขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสายหยุด เนื่องมัจฉส
องค์การบริหารส่วนตำบล ชะอม
จังหวัด สระบุรี


นายสมคิดขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายสมคิด ยิ้มจำนัน
องค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน
จังหวัด สระบุรี


วรินทร์กาญจน์ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
วรินทร์กาญจน์ พันธ์แก้ว
เทศบาลตำบล ดอนพุด
จังหวัด สระบุรี


นายสมประสงค์ นคราวงศ์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายสมประสงค์ นคราวงศ์ นคราวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยบง
จังหวัด สระบุรี


นายศราวุธขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายศราวุธ แป้นขำ
เทศบาลตำบล ตะกุด
จังหวัด สระบุรี

x
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
340
แสดงรายชื่อผู้ลงนามฯ
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองยาว
ลงนามถวายพระพร
 
 
ใส่ได้ 32 อักษร
ใส่ได้ 32 อักษร