Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 
โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  
 

เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ได้จัดทำโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2554  
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสวนดอกไม้(หลังเก่า)
ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 107 คน
โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนดอกไม้
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเทศบาลตำบลสวนดอกไม้
ในด้านสาธารณสุข เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ทางด้านสาธารณสุขเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานด้านสาธารณสุข
ฟื้นฟูความรู้ให้เป็นปัจจุบันทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโรคต่างๆ
ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและในตำบลสวนดอกไม้

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 พ.ย. 2554 เวลา 10.40 น. โดย คุณ กัณณ์ลภัศ ลาภยศธนาสินธุ์

ผู้เข้าชม 1747 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

จำนวนผู้เข้าชม 1,118,046 เริ่มนับ 15 มิ.ย. 2554