หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
นายฉัตรชัย เทียมลม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในตำบล
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในตำบล
สถานบริการด้านสุขภาพ
เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของคนในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองยาว
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด ๘,๙๐๑ คน แยกเป็น
 
ชาย ๔,๙๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๑๗
 
หญิง ๓,๙๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๘๓
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด ๒,๘๓๒ ครัวเรือน
ความหนานแน่นเฉลี่ย ๒๖๘.๕๕ คน/ตารางกิโลเมตร
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว เป็นองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๗๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมืองสระบุรี อยู่ห่างจากอำเภอเมืองสระบุรี ประมาณ ๒ กิโลเมตร มีเนื้อที่รวม ๓๓.๑๔๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒๐,๗๑๕ ไร่
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว มีพื้นที่เป็นที่ราบ ส่วนใหญ่มีความลาดเอียงเล็กน้อยจากตะวันออกสู่ตะวันตก มีภูเขาขนาดเล็กในเขตพื้นที่ ๓ แห่ง คือ เขาภูเยืองในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑ เขาภูธาตุในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๒ ติดต่อกับเขาหนองยาว ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๑๐
 
  อาชีพหลัก
 
เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ ๘๐
 
รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๑๐
 
หน่วยธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ ๗
 
รับราชการ คิดเป็นร้อยละ ๒
 
อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ ๑
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๘ โดยมีนายสมบุญ กินนรี กำนันตำบลหนองยาว เป็นประธานกรรมการบริหาร (โดยตำแหน่ง) คนแรก และปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมี นายฉัตรชัย เทียมลม เป็นนายกฯ (พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน)
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโคกสว่าง อำเภอเมืองสระบุรี
  ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอหนองแค    
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี  
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาวได้แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๐ หมู่บ้าน ได้แก่
 
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  บ้านโคกสะอาด ๑,๑๐๒ ๑,๑๘๗ ๒,๒๘๙ ๘๘๘
    บ้านหนองยาวใต้ ๑,๗๗๔ ๖๑๔ ๒,๓๘๘ ๕๒๗  
  บ้านหนองเขื่องช้าง ๒๔๕ ๒๔๗ ๔๙๒ ๑๒๘
    บ้านท่าดอกแก้ว ๑๗๕ ๒๒๗ ๔๐๒ ๑๑๑  
  บ้านมะขามหย่อง ๑๒๓ ๑๒๕ ๒๔๘ ๗๐
    บ้านภู่ ๑๑๐ ๑๐๗ ๒๑๗ ๔๗  
  บ้านป่าไผ่ ๑๙๕ ๒๑๐ ๔๐๕ ๑๑๑
    บ้านหนองจักร ๒๑๖ ๒๒๙ ๔๔๕ ๑๒๘  
  บ้านหนองยาวสูง ๓๕๓ ๓๔๕ ๖๙๘ ๓๒๗
  ๑๐   บ้านพลู ๖๑๘ ๖๙๙ ๑,๓๑๗ ๔๙๕  
  รวม ๔,๙๑๑ ๓,๙๙๐ ๘,๙๐๑ ๒,๘๓๒
 
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
อบต.หนองยาว
โทร 036-225-2634
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี โทรศัพท์ : ๐๓๖-๒๒๕๒๖๓-๔
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
จำนวนผู้เข้าชม 3,210,648 เริ่มนับ 15 มิ.ย. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10