หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน

นายฉัตรชัย เทียมลม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
 
 
News
ประชาสัมพันธ์
อบต. หนองยาว 036-225263 แฟ็กซ์ 036-225264 มือถือ 086-3559002-3 , 092-2780315
  ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำหรับการฝึกอบรม ตามโครงการรักปลอดภัยห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง ตามโครงการรักปลอดภัยห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการรักปลอดภัยห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทเพลง ตามโครงการรักปลอดภัยห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการรักปลอดภัยห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว แห่งที่ ๒ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว แห่งที่ ๑ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) ในเขตตำบลหนองยาว ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงานของ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2565 ]ซื้อสารส้ม คลอรีน และปูนขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2565 ]ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชุมสภาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงานของ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2565 ]ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ ตามโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองยาว ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2565 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ และเครื่องพิมพ์ ตามโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองยาว ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ สถานที่ทิ้งขยะเปียก พร้อมโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2565 ]ซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาเต้นท์, จ้างเหมาเวที และเครื่องเสียง, จ้างเหมาการแสดงดนตรี, จ้างเหมาประดับไฟ พร้อมเครื่องปั่นไฟฟ้า ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาตกแต่งสถานที่และจัดสถานที่ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมแพลอยกระทง ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาการแสดงพลุสีและดอกไม้ไฟ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2565 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ FUJI XEROX Docuprint M๓๕๕ DF โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว แห่งที่ ๒ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว แห่งที่ ๑ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) ในเขตตำบลหนองยาว ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ต.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าคลุมเก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ต.ค. 2565 ]ซื้อพวงมาลา เพื่อใช้ในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ต.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ต.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุการเกษตร ของสำนักปลัด องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ต.ค. 2565 ]ซื้อจัดทำป้ายไวนิลกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ส. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ต.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ ๓๕๐๐ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ต.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19
 
 
   
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-225263 โทรสาร : 036-225264
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
จำนวนผู้เข้าชม 5,369,884 เริ่มนับ 15 มิ.ย. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-0872555
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10