หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน

นายฉัตรชัย เทียมลม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
 
 
News
ประชาสัมพันธ์
อบต. หนองยาว 036-225263 แฟ็กซ์ 036-225264 มือถือ 086-3559002-3 , 092-2780315
  ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ที่จำเป็น ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ตามโครงการหนูน้อยเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๖๒๒๖ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๑๓๓๓ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายอะคริลิค ตามโครงการหนูน้อยเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่ ตามโครงการปัจฉิมนิเทศเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมให้ความรู้กลุ่มอาชีพและกลุ่มต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตำบลหนองยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการอบรมให้ความรู้กลุ่มอาชีพและกลุ่มต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อใช้ในงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำหรับการฝึกอบรม ตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านจัดการน้ำเสียให้แก่ประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุเครื่องเขียนสำหรับการฝึกอบรม ตามโครงการลดและขยะแยกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2566 ]ซื้อยางรถยนต์สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๑๓๓๓ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการลดและขยะแยกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านจัดการน้ำเสียให้แก่ประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านจัดการน้ำเสียให้แก่ประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ตามโครงการลดและขยะแยกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2566 ]ซื้อถุงมือผ้า ถุงมือยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บบ ๑๕๖๘ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2566 ]ซื้อเครื่องเชื่อมท่อ PE พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๖๒๒๖ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2566 ]จ้างโครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ ๘ บริเวณซอยไปดี - มาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ซอยไปดี - มาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว แห่งที่ ๒ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว แห่งที่ ๑ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) ในเขตตำบลหนองยาว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]ซื้อสารส้ม และคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บบ ๑๕๖๘ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมประตูสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๙ บริเวณฝั่งตรงข้ามสนามกีฬาข้าง รพ.สต.หนองยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 21
 
 
   
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-225263 โทรสาร : 036-225264
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
จำนวนผู้เข้าชม 5,620,266 เริ่มนับ 15 มิ.ย. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-0872555
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10