หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน

นายฉัตรชัย เทียมลม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
 
 
News
ประชาสัมพันธ์
อบต. หนองยาว 036-225263 แฟ็กซ์ 036-225264 มือถือ 086-3559002-3 , 092-2780315
  ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.หนองแก   จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ตามโครงการปัจฉิมนิเทศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2566
ทต.หนองโดน   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2566
ทต.ธารเกษม   ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ช่วงปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2566
อบต.ตลิ่งชัน   ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2566
อบต.ตลิ่งชัน   จ้างเหมาตามโครงการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่แบบสายคล้องคอให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2566
อบต.เริงราง   ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2566
ทต.หินกอง   จ้างซ่อมแซมรถยนต์เก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน 84-7577 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2566
อบต.หนองยาว   ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ที่จำเป็น ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2566
อบต.หนองยาว   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2566
อบต.ตลิ่งชัน   วัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานกองช่าง 22 มี.ค. 2566
ทต.นายาว   จ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบและรับรองแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2566
ทต.นายาว   จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๖๙๔๙ สบ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2566
อบต.ห้วยบง   จ้างเหมาบริการติดตั้งเสาไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2566
อบต.โคกสว่าง   ซื้อโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2566
อบต.โคกสว่าง   จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2566
ทต.สร่างโศก   จ้างเหมาจัดนิทรรศการโครงการเทศกาลผักหวานป่า ทุ่งนาเผือกหอม ของดีอำเภอบ้านหมอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน (เอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2566
ทต.หนองโดน   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ของกองช่าง เทศบาลตำบลหนองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2566
ทต.หนองโดน   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ของกองช่าง เทศบาลตำบลหนองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2566
ทต.ธารเกษม   จ้างรถโดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน ตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2566
ทต.ธารเกษม   จ้างโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนน จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 ถนนสายเอกบริเวณหน้าโรงเรียนนิคมสร้างตนเองและจุดที่ 2 สี่แยกถนนสายเอก ซอย 7 บ้านพุขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2566
อบต.หนองนาก   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2566
อบต.หนองนาก   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ (สำนัดปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2566
อบต.บ้านลำ   ซื้อค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม จำนวน ๕ รายการ (โครงการส่งเสริมประกอบอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2566
ทต.นายาว   จ้างซ่อมแซมปั๊มน้ำบาดาล (ซัมเมิร์ส) บริเวณหอถังประปาศาลาประชาธิปไตย หมู่ที่ ๓ บ้านไร่หงษา ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2566
อบต.บ้านยาง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมยกระดับผิวถนนซอยบ้านนายธรรมเนียม ศรขจร หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 มี.ค. 2566
ทต.หินกอง   จ้างซ่อมแซมรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กง 6095 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2566
ทต.หินกอง   จ้างซ่อมแซมรถยนต์ดูดลอกเลน หมายเลขทะเบียน 83-9579 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2566
ทต.บางโขมด   จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ ๒ ชั้น) เดินทางไปพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2566
อบต.หนองสรวง   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2566
อบต.หนองสรวง   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 625
 
 
   
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-225263 โทรสาร : 036-225264
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
จำนวนผู้เข้าชม 5,620,243 เริ่มนับ 15 มิ.ย. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-0872555
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10