หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
นายฉัตรชัย เทียมลม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในตำบล
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในตำบล
สถานบริการด้านสุขภาพ
เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของคนในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองยาว
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 


พันตรีศุภฤกษ์ บูชาญาติ
ประธานสภา อบต.หนองยาว
 


นายองอาจ เรืองคำ
รองประธานสภาฯ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 9


นายสุริยนต์ เรืองสุขดี
เลขานุการสภาฯ
 
 


นายวิชัย เอนกบุญ
สมาชิกสภา อบต.หนองยาว หมู่ ๑


นายชัยบดินทร์ ทองสกุล
สมาชิกสภา อบต.หนองยาว หมู่ ๒


นายไพฑูรย์ เทียมลม
สมาชิกสภา อบต.หนองยาว หมู่ ๒


นายมโน แก้วสำอางค์
สมาชิกสภา อบต.หนองยาว หมู่ ๓