หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน

นายฉัตรชัย เทียมลม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
 
 
News
ประชาสัมพันธ์
อบต. หนองยาว 036-225263 แฟ็กซ์ 036-225264 มือถือ 086-3559002-3 , 092-2780315
  โครงสร้างองค์กร
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
 
รองนายก อบต.
 
รองนายก อบต.
 
เลขานุการนายก อบต.
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
 
รองประธานสภา อบต.
 
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา อบต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
สำนักงานปลัด
 
กองคลัง
 
กองช่าง
 
- งานบริหารทั่วไป
- งานนโยบายและแผน
- งานกฎหมายและคดี
- งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานกิจการสภา
- งานกิจการคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น
- งานสวัสดิการและแผน
พัฒนาชุมชน
- งานอื่น ๆ ที่ไม่มีส่วนราชการ
ใดรับผิดชอบ
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานส่งเสริมปศุสัตว์
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนาสตรี
 
- งานด้านการเงิน
- งานด้านการบัญชี
- งานด้านการพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้
- งานด้านทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสดุ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
- งานก่อสร้าง
- งานออกแบบและควบคุม
อาคาร
- งานด้านการสาธารณูปโภค
- งานผังเมือง
- งานซ่อมบำรุง
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
กองการศึกษาฯ
 
กองสาธารณสุขฯ
 
กองสวัสดิการสังคม
 
1.งานบริหารการศึกษา
- แผนและวิชาการ
- การศึกษาปฐมวัย
- การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
- ประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
- กิจกรรมพัฒนาเด็กและ
เยาวชน
- การศึกษานอกระบบและ
ส่งเสริมอาชีพ
- บริหารทั่วไป
3.งานกิจการโรงเรียน
 
- งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข
- งานรักษาความสะอาด
- งานควบคุมและจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
- งานควบคุมโรค
- งานบริการสาธารณสุข
   
   
   
   
   
   
 
1.งานพัฒนาชุมชนและสังคม
- งานธุรการ
- งานส่งเสริมและพัฒนา ชุมชน
2.งานสังคมสงเคราะห์
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานสวัสดิการเด็กและ
เยาวชน
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 

LINK ที่น่าสนใจ
สายตรงปลัด
โทร 086-3559003
 
   
  วิสัยทัศน์อบต.หนองยาว
  "ชุมชนเบิกบาน บริหารงานโปร่งใส
ใช้ชีวิตพอเพียง ฟังเสียงประชาชน"
 
   
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-225263 โทรสาร : 036-225264
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
จำนวนผู้เข้าชม 5,620,267 เริ่มนับ 15 มิ.ย. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-0872555
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10