หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. [ 21 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง [ 18 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 31 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
มาตรการป้องกันการให้หรือสินบน [ 19 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 19 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 19 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 19 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 19 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
แผนปฏิบติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่ [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
  (1)     2