หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 31 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
มาตรการป้องกันการให้หรือสินบน [ 19 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 19 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 19 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 19 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 19 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
แผนปฏิบติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่ [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 8 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 25 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 49  
 
  (1)     2