หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนง.จ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2563 [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆเพื่อการติดต่อราชการ [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศ โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 [ 19 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศ อบต.หนองยาว เรื่อง การชี้แจงและประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสระบุรี พ.ศ. 2562 [ 11 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศ เรื่องการประกวดหนูน้อยนพมาศและการประกวดกระทง ประจำปี 2562 [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศ เรื่องการกำหนดการลา การมาสาย ในการพิจารณาขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง [ 17 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต. หนองยาว สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2561 [ 4 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 49  
 
กำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2562 [ 1 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตำบลหนองยาว [ 28 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 78  
 
ประกาศ รายชื่อคะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก [ 14 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 110  
 
  (1)     2