หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบัญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2563 [ 12 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 76  
 
ข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2562 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 67  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 [ 9 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 52  
 
ข้อบัญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 5 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 71  
 
  (1)