หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน

นายฉัตรชัย เทียมลม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
 
 
News
ประชาสัมพันธ์
อบต. หนองยาว 036-225263 แฟ็กซ์ 036-225264 มือถือ 086-3559002-3 , 092-2780315
  ประกาศ
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ปรกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต. หนองยาว [ 1 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต. หนองยาว [ 9 ส.ค. 2566 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนประชาชนในพื้นที่แสดงความคิดเห็นต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา [ 10 ก.ค. 2566 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต. หนองยาว [ 3 พ.ค. 2566 ]  อ่าน : 20  
 
ขยายเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง อบต. หนองยาว [ 1 พ.ค. 2566 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.หนองยาว [ 7 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศ เรื่อง กำหนดพื้นที่เหตุรำคาญ [ 5 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศรับสมัครนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หนองยาว ปีการศึกษา 2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศ เรื่องการแต่งกายและเครื่องแบบของพนักงานจ้างในสังกัด อบต. หนองยาว ประจำปี พ.ศ. 2566. [ 14 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศ รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ของ อบต. หนองยาว [ 24 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคลลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต. หนองยาว 2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนิการตามพระราชบัญญํติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566 [ 25 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศ เรื่อง การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 [ 23 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศ สรุปผลความพึงพอใจของประชาชน [ 30 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศ เรื่อง การกำหนดวันลา วันมาสาย ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เลื่อนขั้นค่าลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในสังกัด อบต.หนองยาว ประจำปีงบ2566 [ 26 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ในสังกัด อบต.นองยาว ประจำปีงบ 2566 [ 26 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างในสังกัด อบต.หนองยาว ประจำปีงบ พ.ศ. 2566 [ 26 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศ รายงานการใช้พลังงาน ประจำปี 2565 [ 16 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศ เรื่องให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง อบต. หนองยาว [ 29 ส.ค. 2565 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศ รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ของ อบต.หนองยาว [ 23 ส.ค. 2565 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศเรื่องขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ [ 9 ส.ค. 2565 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง อบต.หนองยาว [ 1 ส.ค. 2565 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศ รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 7 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศ เรื่องนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศการประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด [ 16 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 [ 11 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศ เรื่องรับสมัครเด็กและเยาวชนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองยาว [ 2 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการพระราชบัญญัติภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หนองยาว แห่งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 37  
 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศ นโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 [ 28 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 46  
 
คำสั่ง เรื่อง การจ้างพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว (กรณีพนักงานจ้างคนใหม่) [ 28 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการให้รางวัล และลงโทษพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 42  
 
  (1)     2      3      4   
 
   
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-225263 โทรสาร : 036-225264
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
จำนวนผู้เข้าชม 5,891,551 เริ่มนับ 15 มิ.ย. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-087-2555
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10