หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน

นายฉัตรชัย เทียมลม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
 
 
News
ประชาสัมพันธ์
อบต. หนองยาว 036-225263 แฟ็กซ์ 036-225264 มือถือ 086-3559002-3 , 092-2780315
  คำสั่ง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียบ เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานจ้างในสังกัด อบต. หนองยาว ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 14 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 3  
 
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ณ จุดประชาสัมพันธ์ อบต. หนองยาว 2565 [ 24 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ณ จุดประชาสัมพันธ์ อบต. หนองยาว 2564 [ 3 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 [ 9 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [ 29 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลหนองยาว [ 4 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 153  
 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 36  
 
แจ้งระเบียบเกี่ยวกับการลา [ 23 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 31  
 
แนวทางการลงโทษทางวินัย [ 11 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 35  
 
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 52  
 
คำสั่งจังหวัดสระบุุรี ที่ 320/2564 เรื่องปิดสถานที่เสียงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย และการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 40  
 
คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานของส่วนราชการ [ 22 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
คำสั่งให้รองนายก ปฏิบัติราชการแทน นายก อบต.หนองยาว [ 8 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
คำสั่งรักษาราชการแทนปลัด อบต [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
คำสั่งการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกอง [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 25  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน [ 16 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 64  
 
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง [ 17 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
คำสั่งรักษาราชการแทนของหัวหน้าส่วนราชการ [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
กฏกระทรวง ควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 [ 10 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 75  
 
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID– 19))ส าหรับสถานที่ราชการ สถานที่ท างานเอกชน และสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
กฎกระทรวงว่าด้วยค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาต พ.ศ. 2559 [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของการจำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
กฏกระทรวง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
กฏกระทรวง สุขลักษณะการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 [ 22 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
กฏกระทรวงสุขลักษณะการจัดการขยะมุลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 [ 22 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
กฏกระทรวงสุขลักษณะขงสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 [ 20 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 46  
 
กฏกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 [ 4 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 47  
 
กฏกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย [ 30 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 46  
 
กฎกระทรวงควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 19 ก.ค. 2559 ]  อ่าน : 49  
 
กฏกระทรวงว่าด้วยการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 [ 5 ก.ย. 2553 ]  อ่าน : 48  
 
กฏกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณของตลาด พ.ศ. 2551 [ 17 ม.ค. 2553 ]  อ่าน : 42  
 
  (1)  
 
   
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-225263 โทรสาร : 036-225264
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
จำนวนผู้เข้าชม 5,769,670 เริ่มนับ 15 มิ.ย. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-0872555
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10