หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน

นายฉัตรชัย เทียมลม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
 
 
News
ประชาสัมพันธ์
อบต. หนองยาว มีบริการแบบไม่พักเที่ยงในวันและเวลาราชการ และมีบริการในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ บริการช่วยเหลือประชาชนด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย โทร 036-225263 ต่อ 10
  คำสั่ง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) [ 26 ต.ค. 2566 ]  อ่าน : 13  
 
ระเบียบ เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานจ้างในสังกัด อบต. หนองยาว ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 14 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 32  
 
คำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ [ 13 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 37  
 
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ณ จุดประชาสัมพันธ์ อบต. หนองยาว 2565 [ 24 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 35  
 
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ณ จุดประชาสัมพันธ์ อบต. หนองยาว 2564 [ 3 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 41  
 
คำสั่ง เรื่อง แบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด [ 1 ส.ค. 2565 ]  อ่าน : 26  
 
พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 [ 9 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 50  
 
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [ 29 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 51  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลหนองยาว [ 4 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 312  
 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 67  
 
แจ้งระเบียบเกี่ยวกับการลา [ 23 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 57  
 
แนวทางการลงโทษทางวินัย [ 11 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 61  
 
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 81  
 
คำสั่งจังหวัดสระบุุรี ที่ 320/2564 เรื่องปิดสถานที่เสียงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย และการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 66  
 
คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานของส่วนราชการ [ 22 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 51  
 
คำสั่งให้รองนายก ปฏิบัติราชการแทน นายก อบต.หนองยาว [ 8 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 59  
 
คำสั่งรักษาราชการแทนปลัด อบต [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 52  
 
คำสั่งการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกอง [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 55  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน [ 16 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 99  
 
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง [ 17 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 77  
 
คำสั่งรักษาราชการแทนของหัวหน้าส่วนราชการ [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
กฏกระทรวง ควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 [ 10 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 118  
 
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID– 19))ส าหรับสถานที่ราชการ สถานที่ท างานเอกชน และสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 81  
 
กฎกระทรวงว่าด้วยค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาต พ.ศ. 2559 [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 99  
 
กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 85  
 
กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของการจำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 85  
 
กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 77  
 
กฏกระทรวง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 89  
 
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
กฏกระทรวง สุขลักษณะการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 [ 22 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 70  
 
กฏกระทรวงสุขลักษณะการจัดการขยะมุลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 [ 22 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 73  
 
กฏกระทรวงสุขลักษณะขงสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 [ 20 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 86  
 
กฏกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 [ 4 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 73  
 
กฏกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย [ 30 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 75  
 
กฎกระทรวงควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 19 ก.ค. 2559 ]  อ่าน : 76  
 
กฏกระทรวงว่าด้วยการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 [ 5 ก.ย. 2553 ]  อ่าน : 75  
 
กฏกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณของตลาด พ.ศ. 2551 [ 17 ม.ค. 2553 ]  อ่าน : 68  
 
  (1)  
 
   
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-225263 โทรสาร : 036-225264
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
จำนวนผู้เข้าชม 6,030,521 เริ่มนับ 15 มิ.ย. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-087-2555
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10