หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน

นายฉัตรชัย เทียมลม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
 
 
News
ประชาสัมพันธ์
อบต. หนองยาว 036-225263 แฟ็กซ์ 036-225264 มือถือ 086-3559002-3 , 092-2780315
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566 [ 11 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 11  
 
สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 7  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 12  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 17 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 12 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 9 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 7 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 25  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 26  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 30  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 27  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 (ปีงบประมาณ 2565) [ 31 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (ปีงบประมาณ 2565) [ 30 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 (ปีงบประมาณ 2565) [ 29 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 (ปีงบประมาณ 2564) [ 30 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 25  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 (ปีงบประมาณ 2564) [ 31 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 (ปีงบประมาณ 2564) [ 30 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 31  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 (ปีงบประมาณ 2564) [ 30 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 29  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 (ปีงบประมาณ 2564) [ 31 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
สรปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 (ปีงบประมาณ 2564) [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 34  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 (ประจำปีงบประมาณ 2564) [ 31 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 78  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (ประจำปีงบประมาณ 2564) [ 26 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 44  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 (ปีงบประมาณ 2564) [ 29 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 41  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 (ปีงบประมาณ 2564) [ 31 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
สรปุผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 (ปีงบประมาณ 2563) [ 31 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 (ปีงบประมาณ 2565) [ 30 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 (ปีงบประมาณ 2564) [ 30 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (ปีงบประมาณ 2563) [ 30 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 (ปีงบประมาณ 2564) [ 30 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 (ปีงบประมาณ 2563) [ 30 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
สรปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 (ปีงบประมาณ 2563) [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 62  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 (ปีงบประมาณ 2563) [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 66  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 (ปีงบประมาณ 2563) [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 59  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 (ปีงบประมาณ 2563) [ 31 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
  (1)     2   
 
   
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-225263 โทรสาร : 036-225264
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
จำนวนผู้เข้าชม 5,769,681 เริ่มนับ 15 มิ.ย. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-0872555
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10