หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน

นายฉัตรชัย เทียมลม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
 
 
News
ประชาสัมพันธ์
อบต. หนองยาว 036-225263 แฟ็กซ์ 036-225264 มือถือ 086-3559002-3 , 092-2780315
  คู่มือประชาชน
 
 

คู่มือประชาชน


สำนักปลัด แบบคำร้องทั่วไป


สำนักปลัด แบบคำร้องศูนย์ดำรงธรรม


สำนักปลัด คำขอข้อมูลข่าวสาร


คู่มือประชาชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


คู่มือประชาชน กองคลัง


คู่มือประชาชน งานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


คู่มือประชาชน การจัดเก็บภาษีป้าย


คู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา


คู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร


คู่มือประชาชน การขออนุญาตติดตั้งประปา


คู่มือสำหรับประชาชน: การรับสมัครเด็กเล็ก


กองการศึกษา ใบมอบตัว


คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


กองสวัสดิการสังคม คู่มือการปฏิบัติงานและบริการประชาชน


คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ


คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด


คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี


คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาต และขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป


คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาต และขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร


คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาต และขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ


คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาต และขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล


คู่มือสำหรับประชาชน: การขอนุญาต และขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด


การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร


การขออนุญาตติดตั้งประปา


คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี


คู่มือประชาชน กองคลัง


การจัดเก็บภาษีป้าย


งานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


คู่มือประชาชนพาณิช


คู่มือประชาชนป้องกัน


คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ


คู่มือสำหรับประชาชน: การขอนุญาต และขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาต และขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร


แบบคำร้องขอใช้ถังขยะมูลฝอย


คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาต และขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาต และขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป


คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาต และขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล


คู่มือประชาชน สู้โควิดไปด้วยกัน

 
  (1)  
 
 
   
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-225263 โทรสาร : 036-225264
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
จำนวนผู้เข้าชม 5,369,766 เริ่มนับ 15 มิ.ย. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-0872555
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10