หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
นายฉัตรชัย เทียมลม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในตำบล
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในตำบล
สถานบริการด้านสุขภาพ
เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของคนในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองยาว
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
  ตำบลหนองยาวมีลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรมและปศุสัตว์ขนาดครัวเรือน ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา เพาะเห็ด ปลูกพืชผักผลไม้ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ ฯลฯ ใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักพึ่งพาตนเองและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ชาวตำบลหนองยาวส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ มีวัดซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในตำบลทำให้ชาวหนองยาวอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
 
  ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ แห่ง
  ๒. โรงเรียน จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่
 
โรงเรียนวัดหนองยาวใต้ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒
 
โรงเรียนวัดหนองเขื่อนช้าง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓
 
โรงเรียนวัดหนองยาวสูง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙
       
  ประชาชนส่วนใหญ่ ในตำบลหนองยาว นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจคนในตำบล ปัจจุบันมีวัด จำนวน ๖ แห่ง ได้แก่
 
วัดหนองขริ้น ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑
 
วัดหนองยาวใต้ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒
 
วัดหนองเขื่อนช้าง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓
 
วันป่าไผ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗
 
วัดหนองจักร ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘
 
วัดหนองยาวสูง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙
 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่
    - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองยาว ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙
 
อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐
 
รถจัดเก็บขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน
       
 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
      จำนวน ๘๕ คน
 
ที่ทำการตำรวจชุมชน
      จำนวน แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙
 
รถยนต์ดับเพลิง (เอนกประสงค์)ขนาดความจุ ๖,๐๐๐ ลิตร ขนาด ๖ ล้อ
      จำนวน คัน
 
รถกระเช้าไฟฟ้า แบบไฮดรอลิค
      จำนวน คัน
 
  ตำบลหนองยาวในปัจจุบันนอกจากจะมีชาวไทยพื้นถิ่นอาศัยอยู่แล้ว ก็ยังมีชาวไทยวนอาศัยอยู่ในพื้นที่ด้วยเช่นกัน โดย เริ่มแรกเดิมที ชาวไทยวนมีถิ่นฐานอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำโขงบริเวณเมืองโยนก หรือปัจจุบันคือเมืองเชียงแสนในจังหวัดเชียงราย แต่ต่อมาก็ได้อพยพมาอยู่บริเวณ ภาคเหนือของประเทศไทย และได้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่บริเวณอำเภอเสาไห้และอำเภอต่างๆใน จังหวัดสระบุรี นอกจากการตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยแล้ว ชาวไทยวนก็ได้นำวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนติดตัวมาด้วย อาทิเช่น การทานข้าวแลงแบบขันโตก การฟ้อนรำแบบล้านนา การทอผ้าพื้นเมืองลวด ลายแบบไทยวน ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่ม ของชาวไทยวนและควรค่าแก่การสืบทอดให้ดำรงอยู่สืบไป
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
อบต.หนองยาว
โทร ๐๓๖-๒๒๕๒๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
โทรศัพท์ : ๐๓๖-๒๒๕๒๖๓ โทรสาร : ๐๓๖-๒๒๕๒๖๓-๔
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
จำนวนผู้เข้าชม 4,408,684 เริ่มนับ 15 มิ.ย. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10