หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายฐกฤต ธนาสิทธิ์พันธ์กุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว


-
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองยาว
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


-
หัวหน้าสำนักปลัด-
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายวันชัย นิลมูล
รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง


นายฐกฤต ธนาสิทธิ์พันธ์กุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ


นางสาวศุจีภรณ์ ทองอิ่ม
ผู็อำนวยการกองการศึกษาฯ


-
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ