หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
นายฉัตรชัย เทียมลม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในตำบล
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในตำบล
สถานบริการด้านสุขภาพ
เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของคนในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองยาว
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 

 
 
การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
 
ส่งเสริมและการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
 
ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุข รวมถึงการเสริมสร้างสุขภาวะทางกาย และใจของประชาชน
 
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
 
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
 
การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของชุมชน
 
ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านเศรษฐกิจ
 
การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
การส่งเสริมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่
 
ส่งเสริมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร
 
 
 

 
 
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม
 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
 
 
 

 
 
ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟู วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวันสำคัญ
 
สร้างจิตสำนึกและตระหนักในคุณค่า และความสำคัญศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
 
ส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
 
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
อบต.หนองยาว
โทร ๐๓๖-๒๒๕๒๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
โทรศัพท์ : ๐๓๖-๒๒๕๒๖๓ โทรสาร : ๐๓๖-๒๒๕๒๖๓-๔
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
จำนวนผู้เข้าชม 4,244,229 เริ่มนับ 15 มิ.ย. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10