หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน

นายฉัตรชัย เทียมลม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
 
 
News
ประชาสัมพันธ์
อบต. หนองยาว มีบริการแบบไม่พักเที่ยงในวันและเวลาราชการ และมีบริการในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ บริการช่วยเหลือประชาชนด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย โทร 036-225263 ต่อ 10
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
" ชุมชนเบิกบาน บริหารงานโปร่งใส ใช้ชีวิตพอเพียง ฟังเสียงประชาชน "
 
     
  ยุทธศาสตร์  
     
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่
  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
  ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุข และเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน
  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ
  เพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน
  พัฒนาแหล่งน้ำ
  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
  พัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
  อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
  สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
  จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม
  อนุรักษ์และรักษาคุณภาพลุ่มน้ำป่าสัก
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมอนุรักษ์ และฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สร้างจิตสำนึก และความตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม ประจำถิ่น และประเพณีท้องถิ่น
  ส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหาร
จัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรท้องถิ่น
  พัฒนาระบบบริหารงานองค์กร
  พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการประชาชน
  พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
และการบริการสาธารณะ
  ส่งเสริมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการที่ดี
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
การส่งเสริมการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
  ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม และสถานที่ท่องเที่ยวให้แพร่หลาย
  พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน
  ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ และบุคลากรด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และกระบวนการประชาสังคม
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมทางสังคม
  พัฒนาระบบการให้บริการ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตย
  ส่งเสริม และพัฒนากระบวนการประชาสังคมภาคประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
   
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-225263 โทรสาร : 036-225264
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
จำนวนผู้เข้าชม 6,224,058 เริ่มนับ 15 มิ.ย. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-087-2555
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10